CONTACT
US
mail send

宣传

可以获取CHAMEDITECH的最新消息。
In-Cosmetics Asia 2019

In-Cosmetics Asia  2019 (2019.11.05 ~ 2019.11.07)


参加了在泰国曼谷举行的世界化妆品原料展示会

 


 

在化妆品原料博览会In-Cosmetics Asia 2019上展示了CHAMEDITECH技术集大成的生长因子、肽朊、干细胞培养液及天然提取物。